Jak wyznaczać miejsca parkingowe za pomocą słupków zewnętrznych z łańcuchem?

 

Zgodne z przepisami wyznaczanie miejsc parkingowych należy do zadań, któremu muszą sprostać nie tylko gminy, lecz również prywatni przedsiębiorcy. Ułatwienie parkowania kierowcom samochodów osobowych znacznie usprawnia ruch na danym terenie i ogranicza ryzyko potencjalnych kolizji. W procesie projektowania układu miejsc parkingowych należy brać pod uwagę nie tylko standardowe sytuacje, lecz również wszelkie nieprzewidywalne okoliczności. Warto wyposażyć się w narzędzia, które w krótkim czasie wyznaczą teren do parkowania i umożliwią błyskawiczne modyfikacje w zależności od zmieniających się warunków. Przedstawiamy poradnik dotyczący wyznaczania miejsc postojowych za pomocą specjalistycznych słupków z łańcuchem. Co oferują tego typu produkty? Jak z nich prawidłowo korzystać?

Słupki odgradzające z łańcuchem – co oferują?

Słupki z łańcuchem wyróżniają się daleko idącą mobilnością, które predestynuje je do zastosowań ad hoc, wymagających natychmiastowej reakcji ze strony zarządcy danej przestrzeni. Niewielka waga produktów służących do wyznaczania miejsc parkingowych sprawia, że ich transport i rozkładanie zajmują niewiele czasu. Słupki zewnętrzne z łańcuchem posiada solidną podstawę, dzięki której wykazują znaczną odporność na silny wiatr czy otarcia pojazdów. Dzięki elastyczności i wytrzymałości łańcucha słupki parkingowe oferują możliwość wygrodzenia dowolnej przestrzeni. Ostateczny kształt miejsc parkingowych pozostaje w gestii zarządzającego. Zestawy słupków łańcuchowych przygotowane przez renomowanych producentów są gotowe do użytku od razu po wyjęciu z opakowania. W przypadku zniszczenia lub zużycia pojedynczego modułu można go bez problemu zastąpić nowym produktem, zachowując tym samym nienaruszoną funkcjonalność całego systemu. Zalety słupków parkingowych wyposażonych w łańcuch ujawniają się również w ich optymalnej widoczności niezależnie od pory dobowej. W godzinach nocnych skuteczną pomocą wizualną okazują się elementy odblaskowe, umieszczane zarówno na wspornikach, jak i na samym łańcuchu. Z powodu licznych korzyści, zastosowanie słupków z łańcuchami rozciąga się od miejsc użyteczności publicznej, poprzez organizację plenerowych eventów, aż po przygotowanie przestrzeni w parkingach podziemnych.

Plastikowe słupki odgradzające z łańcuchem – jak je wykorzystać na parkingu?

Warto mieć na uwadze, że mobilne słupki parkingowe z łańcuchem nie powinny być traktowane jako element stałego oznakowania danego terenu. Ich docelowe przeznaczenie koncentruje się raczej na tymczasowym wydzieleniu parkingów na placach budowy, imprezach masowych, czy wydarzeniach kulturalnych. Co więcej, słupki parkingowe z łańcuchem mogą służyć nie tylko do kontroli ruchu pojazdów. Ze względu na ich mobilny charakter i łatwość w tworzeniu dowolnych kształtów, słupki z łańcuchem świetnie nadają się do organizacji ciągów komunikacyjnych dla pieszych, np. oczekujących na wejście do hali koncertowej. Słupki odgradzające z łańcuchem mogą wspomagać tymczasowy system kontroli dostępu, kierując ruch zgodnie z założeniami organizatora.

Stosowanie słupków łańcuchowych na parkingach wymaga uwzględnienia kilku prostych zasad. Przede wszystkim musimy zapewnić ich właściwą widoczność dla kierowcy. Zbyt niskie słupki poskutkują licznymi otarciami i reklamacjami ze strony przyjezdnych. Sama wysokość to jednak zdecydowanie zbyt mało, aby wyróżnić się spośród licznych bodźców wizualnych w przestrzeni publicznej. Malowanie słupków łańcuchowych powinno ograniczać się do jaskrawych barw, najlepiej przeplatających się z białymi paskami.

Pamiętajmy, że nawet najlepsze oznakowanie nie gwarantuje braku kontaktu z karoserią samochodów prowadzonych przez nieuważnych kierowców. Aby zminimalizować straty materialne, należy korzystać ze słupków wyprodukowanych z materiałów sztucznych. Ich obciążenie warto dobrać w taki sposób, aby z jednej strony zredukować podatność na przypadkowe przewrócenie (np. przy podmuchach wiatru), a z drugiej – zapewnić amortyzację uderzenia pojazdu i swobodny upadek słupka na ziemię. W roli obciążenia słupków parkingowych świetnie sprawdzają się worki z piaskiem lub napełnienie wodą wbudowanego w podstawie pojemnika. Niektóre słupki łańcuchowe oferują możliwość przytwierdzenia do gruntu za pomocą szpilek. Konstrukcja łańcucha również wymaga zastosowania tworzyw sztucznych. Jego długość rozpostarta między dwoma słupkami nie powinna przekraczać 10 metrów. Po przekroczeniu tej wartości trudno bowiem zachować optymalny kąt zwisu. Dzięki szybkiemu systemowi montażu łańcucha do słupka modyfikacja jego długości zajmuje chwilę. Im mniejsza przestrzeń do wygrodzenia lub bardziej skomplikowane kształty, tym mniejszą długość łańcucha należy zastosować między poszczególnymi punktami podparcia.

Plastikowe słupki odgradzające z łańcuchem to doskonała metoda wygrodzenia przestrzeni dla pojazdów lub ruchu pieszych. Słupki z łańcuchem możemy zobaczyć w licznych lokalizacjach, gdzie tymczasowy ruch pojazdów wymaga przemyślanej kontroli.