Jak wyznaczyć drogi transportowe w magazynie?

 

Jednym z kluczowych elementów, o których należy pomyśleć podczas planowania budowy hali produkcyjnej, jest wyznaczenie odpowiednich dróg transportowych w budynku. Trasy te, odpowiednio rozplanowane, zapewniają efektywny wewnątrzzakładowy przepływ towarów, a także pozwalają na zwiększenie wydajności i zminimalizowanie strat czasowych podczas pracy w magazynie. Przede wszystkim jednak zapewniają bezpieczeństwo pracownikom.

Czym są drogi transportowe?

W wielu budynkach przemysłowych znajdują się drogi transportowe wewnątrzzakładowe i przyzakładowe – są to ciągi komunikacyjne, po których poruszają się pracownicy, a także maszyny i pojazdy użytkowe, takie jak np. wózki widłowe. Dzięki nim możliwe jest transportowanie towarów w obrębie terenu hali produkcyjnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, co przekłada się na minimalizację ryzyka wypadku przy pracy.
Dobrze zaplanowane drogi transportowe w magazynie powinny być dostosowane do liczby użytkowników, typu i wielkości urządzeń oraz szerokości przewożonych ładunków. Dzięki temu wspierają sprawne funkcjonowanie zakładu oraz bezpieczeństwo pracowników.

Drogi transportowe – jak wyglądają?

Rodzaj nawierzchni wewnątrzzakładowych dróg transportowych to druga najważniejsza sprawa, zaraz po ich szerokości. Dobrze dobrana powierzchnia powinna być utwardzona i wyrównana, odporna na ścieranie i inne naruszenia mechaniczne (powodowane przewożeniem ciężkich gabarytów) oraz mieć możliwie jak najlepszą przyczepność. Kilka innych standardów, jakie powinny spełniać trasy na hali produkcyjnej, to:

 • ograniczenie poziomu nachylenia do minimum (nie powinno przekraczać 5%);
 • wyeliminowanie nierówności, takich jak progi czy stopnie;
 • szerokość ścieżki obliczona według odpowiednich norm;
 • dobrze widoczne oznakowanie poziome – białe lub żółte pasy;
 • zapewnienie widoczności na każdym odcinku drogi za pomocą oświetlenia i ewentualnie luster (w przypadku słabej widoczności w wąskich korytarzach);
 • prawidłowe oznakowanie tras celem zabezpieczenia przed niepowołanymi użytkownikami.


Oprócz tego na drogach wewnątrzzakładowych w magazynie, po których poruszają się pojazdy, warto zaplanować umiejscowienie przejść dla pieszych, by zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Przejścia dla pieszych muszą być oznakowane pionowo i poziomo i nie powinny znajdować się na zakrętach.


Do wyznaczenia i zabezpieczenia poszczególnych stref na zakładzie mogą przydać się na przykład: słupki przemysłowe, odbojnice i bariery linowe lub kasety ścienne z taśmą.

Jak wyznaczyć szerokość drogi transportowej?

W Polsce istnieją jasne wytyczne, które dyktują szerokość dróg transportowych. Są one zawarte w prawie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. Najważniejszym kryterium decydującym o wyglądzie wewnątrzzakładowych tras jest to, czy mają być one jedno- czy dwukierunkowe. Tę decyzję podejmuje się w zależności od specyfiki zakładu.

Przy określaniu szerokości dróg transportowych na hali produkcyjnej czy w magazynie przyjmuje się, że:

 • a = szerokość ładunku w centymetrach (razem z szerokością pojazdu, który go transportuje);
 • b = szerokość ścieżki w centymetrach (minimum 120 cm!).

Droga dla urządzeń magazynowych

Podczas wyznaczania tras dla maszyn przyjmuje się wartości:

 • b = a + 60 cm (ruch jednokierunkowy);
 • b = 2a + 90 cm (ruch dwukierunkowy).

Droga dla ruchu pieszych

Jeżeli po takiej drodze mają poruszać się tylko piesi:

 • b = a + 30 cm (przy ruchu jednokierunkowym);
 • b = 2a + 60 cm (przy ruchu dwukierunkowym).

Droga wspólna dla urządzeń magazynowych i pieszych:

W sytuacji, w której po drogach transportowych wewnątrzzakładowych poruszają się zarówno maszyny, jak i pracownicy pieszo, ich szerokość wyznacza się ze zróżnicowaniem na pojazdy z napędem silnikowym i bez niego:

 • b = a + 90 cm (dla ruchu pieszych i pojazdów bezsilnikowych jednokierunkowego);
 • b = 2a + 180 cm (dla ruchu pieszych i pojazdów bezsilnikowych dwukierunkowego);
 • b = a + 100 cm (dla ruchu pieszych i pojazdów silnikowych jednokierunkowego);
 • b = 2a + 200 cm (dla ruchu pieszych i pojazdów silnikowych dwukierunkowego).

Wyznaczanie drogi transportowej krok po kroku

Jak zostało wspomniane wyżej, planowanie trasy dla dróg transportowych w magazynie czy na hali produkcyjnej to jeden z kluczowych elementów infrastruktury całego budynku. Poniżej przedstawiono krok po kroku, jak przeprowadzić ten proces.

Sporządź plan budynku

Pierwszym krokiem jest sporządzenie planu całego budynku. Musi on uwzględniać wszystkie istotne strefy, takie jak miejsca przechowywania i załadunku towaru, przestrzenie robocze, wejścia i wyjścia ewakuacyjne, a także układ poszczególnych sekcji i regałów lub taśm produkcyjnych.

Określ rodzaj maszyn transportowych

Następnym krokiem jest określenie rodzaju transportu, jaki będzie używany w magazynie. W zależności od tego, czy będą to wózki widłowe, paletowe czy może inny rodzaj systemów transportowych, np. taśmy i przenośniki rolkowe używane na halach produkcyjnych, drogi będą projektowane na różną szerokość.

Zidentyfikuj kluczowe strefy magazynu

W tym kroku należy przeanalizować stworzony wcześniej plan budynku celem zidentyfikowania najważniejszych jego stref – takich jak wysyłka i odbiór towarów, przechowywanie, pakowanie czy produkcja. Dzięki temu można poprowadzić ścieżkę transportu najbardziej efektywną trasą, poprawiając sprawne funkcjonowanie magazynu lub hali.

Określ kierunek ruchu pojazdów

Kierunek wewnątrzzakładowego poruszania się pojazdów w magazynie zależy od ich typu. Istnieją różne rodzaje magazynów, różniące się sposobem załadunku towarów. Jedne z najpopularniejszych typów to:

 • przepływowe – towar ładuje się z jednej strony hali, a rozładowuje z przeciwnej;
 • zakręcające – maszyny poruszają się z ładunkiem na trasie przypominającej literę „L” lub „U”.

Oprócz załadunku i rozładunku, warto pomyśleć o innych procesach, które wymagać będą użycia dróg transportowych w magazynie i uwzględnić je w planach.

Wybierz optymalną trasę

Ostatnim krokiem procesu planowania jest wybór optymalnej trasy. Istotne jest, aby ścieżki były poprowadzone w sposób minimalizujący liczbę zakrętów, co zwiększy wydajność i zmniejszy koszty wewnątrzzakładowego przemieszczania się maszyn po hali.

Zadbaj o odpowiednie oznaczenie dróg transportowych

Wyznaczanie wewnątrzzakładowej infrastruktury drogowej to kluczowy element procesu logistycznego. Dobrze zaplanowane drogi transportowe na hali produkcyjnej i w magazynie pozwolą Twojej firmie na zwiększenie bezpieczeństwa i minimalizację kosztów, zatem poświęć temu zagadnieniu odpowiedni czas i uwagę.