Słupki odgradzające i ich zastosowanie w BHP

 

Słupki odgradzające i ich zastosowanie w BHP

Właściwe zabezpieczenie stanowisk pracy i prawidłowe wydzielenie bezpiecznych stref w zakładzie to tylko niektóre z zasad, którymi powinien kierować się pracodawca, aby zapewnić odpowiednią ochronę personelu. Pomocne w spełnieniu surowych wymogów BHP są słupki odgradzające. Sprawdź, czym się charakteryzują i dlaczego są tak ważne.

Słupki przemysłowe odgradzające o wszechstronnym zastosowaniu

Przemysłowe słupki odgradzające z taśmą BHP albo łańcuchem to solidne i stabilne akcesoria służące do wydzielania stref na terenie zakładów przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych, a także do wyznaczania ciągów komunikacyjnych. Znajdują również zastosowanie w centrach logistycznych i wielkopowierzchniowych sklepach. Można je wykorzystywać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Z tej przyczyny posłużą także do odcinania przestrzeni między placami budowy, zatokami parkingowymi czy ulicami.

Słupki odgradzające z łańcuchem lub taśmą pozwalają wyznaczyć strefy bezpiecznego ruchu na terenie zakładu, a tym samym umożliwiają oddzielanie pracowników od potencjalnych zagrożeń. Występują w różnych wielkościach i kolorach. W zależności od modelu można do nich przymocować taśmę z tworzywa sztucznego albo łańcuch. Niektóre modele słupków umożliwiają nawet nadrukowanie własnych napisów bądź grafik na taśmach.

Wyznaczanie stref niebezpiecznych słupkami odgradzającymi

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy to zagadnienie wymagające regularnej analizy celem identyfikacji i usuwania zagrożeń. To obowiązek pracodawcy, sankcjonowany prawnie. Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązkiem pracodawcy jest prawidłowe oznakowanie miejsc, w których występują zagrożenia dla pracowników. Miejsca te muszą być oznakowane widocznymi kolorami albo znakami bezpieczeństwa, np. stosownymi słupkami odgradzającymi.

W sytuacji, gdy oznakowanie okazuje się niewystarczające, aby zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia personelu, pracodawca powinien wyłączyć z użytkowania miejsce niebezpieczne. Może to zrobić, wykorzystując słupki odgradzające z łańcuchem i za ich pomocą wydzielić przestrzeń. Akcesoria te posłużą również do ogradzania i znakowania otworów i zagłębień w sytuacji, kiedy niemożliwe jest ich zamknięcie pokrywami.

Słupki odgradzające są też niezbędne na drogach. Można je wykorzystać do wydzielania i zabezpieczania miejsc, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych. Elementy te przydadzą się zwłaszcza przed przejściami, drzwiami czy bramami.

Rozporządzenie wskazuje również, co należy robić w przypadku robót budowlanych, remontowych i rozbiórkowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu na terenie zakładu pracy lub przed nim. W takiej sytuacji konieczne jest takie zorganizowanie pracy, aby w żaden sposób nie narażała ona pracowników na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. I w tym przypadku przydatne okazują się słupki odgradzające z taśmą. Teren robót powinien być bowiem wyraźnie wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy zastosować środki zabezpieczające w postaci barierek, słupków lub siatek, a także umieścić stosowne znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

Jak poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Każde stanowisko i miejsce pracy wymaga indywidualnej analizy pod kątem ryzyka. Obowiązkiem pracodawcy jest następnie zapewnienie personelowi bezpieczeństwa. Według statystyk GUS aż 46% wypadków w miejscu pracy w ciągu ostatnich 10 lat miało miejsce w magazynach i zakładach przemysłowych. Co więcej, aż 52% wszystkich wypadków w 2018 roku stanowiły zderzenia z nieruchomym obiektem, bądź uderzenia przez obiekt będący w ruchu. To pokazuje, jak bardzo ważne jest właściwe oznaczanie oraz wydzielanie niebezpiecznych przestrzeni w przedsiębiorstwie.

Słupki przemysłowe pozwalają na skuteczne wydzielenie stref stałego zagrożenia, np. przy pracy na wysokości, na budowie, w magazynie czy wokół maszyny. Słupki z taśmami lub łańcuchami, oznakowane naprzemiennie skośnymi pasami żółtymi i czarnymi albo białymi i czerwonymi są doskonale widoczne już z daleka dla pracowników, co wpływa na ich bezpieczeństwo.